Máy làm túi dệt PP

  • PP Woven Bag Cutting and Sewing Machine

    Máy cắt và may túi dệt PP

    pp Máy cắt bao dệt tự động cho ăn, cho ăn, đếm tự động. Hệ thống cảm biến ánh sáng để xác định sản phẩm bị lỗi, dừng lụa tự động và các chức năng khác trong một trong những máy cắt túi điều khiển máy tính tự động.

  • Automatic pp woven bag cutting and stitching machine

    Máy cắt và khâu túi pp tự động

    Máy cắt và may bao pp tự động có thể tự động hoàn thành việc cắt nóng, gấp, may đáy và đóng bao vải thùng dệt theo chiều dài cố định để tiết kiệm lao động;