Video

Máy cắt vải FIBC

Máy cắt vải FIBC bằng tay cho chữ thập

Máy cắt đai FIBC

Máy cắt và niêm phong túi nylon PE